Tehnika razmišljanja

(komentar 17 ajeta sure el-Bekare)

„Slični su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu oklinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide!“ (el-Bekare,17.)

Ovaj ajet, zajedno sa još nekim ajetima , jedan je od prvih ajeta objavljenih u Medini. Povod objavljivanja skupine ovih ajeta bila je pojačana aktivnost licemjera i jevreja protiv Muhammeda s.a.v.s. i muslimana. Ovdje se govori o jednoj vrsti licemjera koji su se među muslimanima pretvarali da su vjernici, a kad bi ostali nasamo sa svojima potvrđivali bi svoje nevjerovanje.

Svi klasični mufesiri tefsire ove ajete u duhu ovih činjenica, baveći se tim vremenom i tim okolnostima. (Pogledati djela Ibn- Kesira, Sayyd Qutb i dr.)

Međutim, ako se uzme u obzir činjenica da je Kur`an univerzalna Allahova objava, onda svaki ajet može se tumačiti i iz njega mudrost crpiti i na drugi način.

Šta je ovdje karakteristično? Na šta moramo obratiti posebnu pažnju?

Ajet se može odnositi globalno na cijelu ljudsku zajednicu.

U navedenom ajetu trebamo potražiti koje su to ključne riječi i na njih se skoncentrisati. U oči nam upadaju riječi „vatra“„svjetlo“.

Vatra je izvor toplotne i svjetlosne energije. Allah s.v.t. nas upućuje da obratimo pažnju na svjetlosnu energiju.

Kakva je vatra kao izvor svjetlosti? Ona je nedovoljna. Osvjetljava mali prostor oko sebe i tom svjetlošću može se koristiti mali broj ljudi. Također, vremenski je vrlo ograničena. Brzo sagori i onda oni koji se koriste tom svjetlošću ostaju u mraku.

Šta je bitno da razumijemo? To je privremeno rješenje. Moramo shvatiti da nas Allah upućuje da tragamo za sigurnijim izvorima svjetlosne energije, kojima će se moći koristiti šire zajednice ljudi i to dugotrajno sa boljim svjetlom od onog kojeg daje sama vatra.

Kad je u pitanju svjetlosna energija iz vatre, šta je bolje rješenje od ovoga? Bolje je rješenje npr. električna energija i slično tome.

Ajet se može odnositi i na užu zajednicu, npr. jedan džemat.

U našem džematu vatra, (npr. logorska) koju svi možemo zamisliti, predstavlja ovaj naš mesdžid koji se nalazi u iznajmljenim prostorijama. Moramo znati da je ovo privremeno rješenje, koje se mora zamjeniti što je prije moguće novim, većim i ljepšim prostorijama. Također, trebamo se truditi da sa iznajmljenih prostorija pređemo u vlastiti objekat, znači trajnijeg rješenja.

Ajet ima poruku i pojedinačno za svakog čovjeka.

Čovjek kad završi školu i zaposli se, mora shvatiti da je to samo jedna od faza u njegovom životu. U današnjem savremenom svijetu čovjek treba neprekidno učiti i usavršavati se u svom životu. Nauka i tehnika napreduju svakodnevno i ako nismo u toku tih zbivanja nećemo moći napredovati u svom poslu, niti ćemo moći biti uptrebljivi na tržištu rada, niti ćemo se moći koristiti svim ovim blagodatima koje nam daje Uzvišeni Allah.

Bitno je da shvatimo da Allah s.v.t. od nas zahtjeva stalno učenje, jedan aktivan i progresivan život, život ispunjen radošću. Naučnici su ustanovili da čovjek najveću radost osjeti upravo onda kad nešto novo nauči i u činjenju dobrih djela. Također, iz nekih drugih Kur`anskih ajeta razumijemo da će  oni sretnici, koji budu ušli u dženet osjećati posebnu radost u učenju i da će se proces učenja nastaviti i u dženetu.

Vidimo na ovome primjeru kako Kur`an ima višestruku poruku a kakva sve značenja imaju ajeti jedino Uzvišeni Allah zna. Na nama je da se trudimo da što bolje razumijemo te poruke i da ih primijenimo u svom životu.

Neka naša zadnja dova bude: „Allaha, Gospodara svjetova slavimo.“

Pripremio Jusuf P. prema predavanju Edina Tule.

Odgovori

Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.