Arhiva za kategoriju ‘Hutbe’

Uzroci trajne sreće

Nedjelja, 21. Mart 2010.

Šta je to sreća?

U jezičkom smislu, sreća je suprotno od žalosti. Psiholozi i pedagozi za sreću kažu da je to trajno zadovoljstvo, spokoj, veselje i lijepo raspoloženje.

Mnogi ljudi tragaju za srećom, ali vrlo malo njih doživi pravu sreću. Zašto?  Zato što ne rade na ostvarivanju uzroka koji dovode do sreće. (više…)

Tehnika razmišljanja

Nedjelja, 21. Mart 2010.

(komentar 17 ajeta sure el-Bekare)

„Slični su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu oklinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide!“ (el-Bekare,17.)

Ovaj ajet, zajedno sa još nekim ajetima , jedan je od prvih ajeta objavljenih u Medini. Povod objavljivanja skupine ovih ajeta bila je pojačana aktivnost licemjera i jevreja protiv Muhammeda s.a.v.s. i muslimana. Ovdje se govori o jednoj vrsti licemjera koji su se među muslimanima pretvarali da su vjernici, a kad bi ostali nasamo sa svojima potvrđivali bi svoje nevjerovanje. (više…)

Kurban-bajramska hutba 2006

Nedjelja, 21. Mart 2010.

Ovih dana muslimani iz cijelog svijeta su kod časnog mjesta u Meki radi obavljanja pete islamske dužnosti, hadždža. To je jedan od rijetkih obreda (ibadeta) koji zahtjevaju i materijalni i fizički napor. Hadžije u ihramima simbolišu jednakost među ljudima, dok njihovo stajanje na Arefatu simboliše okupljanje i polaganje računa na Sudnjem danu. (više…)

El-kada wel-kader (Određenje ili sudbina)

Nedjelja, 21. Mart 2010.

DA LI JE ČOVJEK OGRANIČEN ILI JE SLOBODAN

Je li čovjek u rukama Allaha kao olovka u rukama pisara? Može li čovjek za sve što radi reći da je to sudbina, da je tako određeno i suđeno? (više…)

Savjeti mudrog Lukmana svome sinu

Nedjelja, 21. Mart 2010.

TEFSIR 17. 18. I 19. AJETA SURE ”LUKMAN”

Zahvalu činimo Allahu dž.š. i donosimo salavat i selam na Poslanika s.a.v.s.
Moramo stalno imati na umu da se Allah dž.š. kroz Kur’an obraća svim muslimanima, pa i svim ljudima. Stoga savjeti koje je mudru Lukman upućivao svom sinu odnose se i na nas. (više…)

Hutba omladini

Nedjelja, 21. Mart 2010.

Hvala pripada Allahu. Neka je hvala Allahu koji ljude stvara nejakim i slabim, pa im poslije slabosti daje snagu, a onda ih u starosti ponovo cini slabim i nemocnim. Njemu pripada svaka hvala i neka je slavljem On. On otvara vrata oprosta i tewbe ko oprosta trazi.
Svjedocim da nema Boga osim Allaha. Kome Allah hoce da na pravom putu bude On njegova prsa prostranim ucini i srce njegovo uputi.
I svjedocim da je nas vjerovjesnik Muhammed, Boziji poslanik i Njegov rob. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ih slijede do Sudnjega dana. (više…)