Uzroci trajne sreće

Šta je to sreća?

U jezičkom smislu, sreća je suprotno od žalosti. Psiholozi i pedagozi za sreću kažu da je to trajno zadovoljstvo, spokoj, veselje i lijepo raspoloženje.

Mnogi ljudi tragaju za srećom, ali vrlo malo njih doživi pravu sreću. Zašto?  Zato što ne rade na ostvarivanju uzroka koji dovode do sreće.

Pogledi na sreću su različiti kod ljudi, sve u zavisnosti od njihovog odnosa prema religiji. Pravim vjernicima činjenje dobra pričinjava zadovoljstvo, dok ateisti dobra djela čine iz interesa. To je očito pogrešno, jer u tom slučaju svi ljudi bi postali gubitnici i nesretnici sa samom svojom smrću.

Da mi razmotrimo uzroke sreće, moleći Allaha Uzvišenog da nam pomogne da i mi budemo sretni.

Odmah da kažemo da bogatstvo i uspjeh u životu na bilo kom polju ne znači automatski i sreću. Naprotiv, istorija je puna primjera bogatih ljudi, uspješnih sportista, glumaca, pjevača ili ljudi na visokim položajima koji su priznali da nikada nisu doživjeli pravu sreću. Njihova sreća je bila prividna, koja se rušila kao kula od karata pri prvom većem iskušenju.

- Dakle, prvi uzrok sreće je vjerovanje u Allaha s.w.t. i činjenje dobrih i ispravnih dijela.

Kaže Uzvišeni Allah: „Onome ko čini dobro, bio miškakrc ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.“ (An-Nahl,97.)

I kaže Veličanstveni: „Oni koji su u Allaha i onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – ničeg se onineće bojati i nizačim oni neće tugovati.“ (Al – Maide, 69.)

Također, Poslanik s.a.w.s. jw rekao: „Sve što se događa sa vjernicima je dobro i ne ostane nikomenego njima. Ako ga pogodi kakvo dobro, vjernik zahvaljuje Allahu, a kad ga pogodi zlo, on je strpljiv i to mu donosi dobro.“ (Muslim)

Vidite garancije! Sam Allah i Njegov poslanik garantuju vjernicima uspjeh i sreću.

Drugi uzrok sreće je vjerovanje u sudbinu i određenje njenog dobra i zla.

Sve ono što nam se dogodilo nije nas moglo promašiti i ono što nas je promašilo nije nam se moglo dogoditi. Vjerovanje u to je bitan atribut sretnih. Mnogi ljudi upravo ovu odrednicu ne shvaćaju i uvijek imaju ono svoje: „da sam…“. Sa ovim „da sam…“, isključuju sebe iz sretnih, jer su time otvorili vrata šejitanu, Allah ga prokleo, da se umiješa.

- Treći uslov da bi neko bio sretan je da upozna dobro vjeru.

Mnogo ljudi je bilo, kao što smo rekli, i bogatih, i uspješnih u različitim oblastima, i velikih znanstvenika i t.d. a da su bili nesretni.

Međutim, nikada se nismo susreli sa čovjekom koji je razumio vjeru i ispravno je prakticirao a da je bio nesretan, jer on zna da je kod Allaha s.w.t. najbolja nagrada.

- Četvrti uzrok prave sreće je često spominjanje Allaha i učenje Kur’ana.

„A srce se, doista, smiruje kad se Allah spominje.“ (Ar-Rad, 28.)

„Teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spominje Allah, oni su u pravoj zabludi.“ (Az-Zumar, 22.)

„A onaj ko okrene glavu od knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživjeti.“ (Ta-ha, 124.)

Ovo su samo neki od ajeta iz kojih zaključujemo da spominjanje Allaha i izučavanje Kur’ana, čovjeka čini sretnim i spokojnim, a onaj ko to ne čini jadan je i nesretan.

- Peta stvar o kojoj moramo voditi računa je srce, odnosno čistoća srca. To razumijevamo iz Allahove poruke u suri Al-An’am, 125. ajet, gdje se kaže: “Onome koga Allah želi da uputi – On njegovo srce prema islamu raspoloži.”

Šesto: Činjenje dobrih dijela.

To je već odavno oprobana i poznata stvar. I sami smo mnogo puta osjetili iskreno zadovoljstvo poslije učinjenog dobrog djela.

Sedmo: Ne gajiti prevelike nade u ovozemaljske stvari i adekvatne pripreme za Ahiret. Šejh Abdul Rahame As Sadi je divno rekao: „Život je kratak, nemojte ga još više skratiti brigom i tugom.“

Sve što čovjek uradi za ovaj svijet prolazno je, a sve što uradi za Ahiret vječno je. Znajte da je vječnost bolja od prolaznosti.

Osma odrednica istinske sreće je u vjerovanju da je prava sreća na onome svijetu a ne na ovome. Riječi su Uzvišenog Allaha s.w.t:

„A sretni će u Dženet, dok nebesa i Zemlja u njemu neće boraviti, osim ako drukčije tvoj Gospodar ne odredi; bit će to dar koji će neprekidno trajati.“ (Hud, 108.)

Također, riječi Vjerovjesnika s.a.w.s. ukazuju na ovo: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika, a kjafiruje raj.“ (Muslim)

Ovdje ćemo navesti interesantnu priču Ibnu Hadžera El Aškalanija, koji je bio predsjednik kadija Egipta.

Jednom dok je šetao u svoj svojoj raskoši susretne ga jedan židov koji je bio sav u dronjcima pa ga upita: „Kako Vi objašnjavate izjavu vašeg Poslanika da je život zatvor za vjernika a raj za kjafira? Vi mene vidite u dronjcima a ja sam kjafir dok ste vi u raskoši a vjernik ste.“ Odgovori mu Ibnu Hadžer: „Ovaj svijet, iako vam je težak, za vas je raj u poređenju sa onim što vas čeka tamo na onom svijetu, ako ostanete do kraja kjafiri. A ja, usprkos ovoj raskoši, mogu u Dženet, ako me Allah pusti. Raskoš ovoga svijeta je zatvor , u poređenju sa oni što me čeka u Dženetu. Dakle, svjedočim da nema boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed njegov poslanik.“

Deveta stvar o kojoj moramo voditi računa ako želimo biti sretni je sa kime se družimo. Nitko ne može poreći uticaj prijatelja na prijatelja. Znamo to iz iskustva, a kristalno je jasno i kroz istoriju. Zato, birajmo sebi za drugove dobre ljude i iskrene vjernike.

Deseto: dobra supruga ili suprug su uslov da bi neko bio sretan. To zanamo iz života mnogih, ali i iz hadisa Allahovog poslanika Muhammeda s.a.w.s: „Život je lijep, a njegov ukras je dobra žena.“(Muslim)

„Kome Allah podari dobru ženu, već ga je pomogao sa pola vjere, a za drugu polovinu neka se sam pobrine.“ (Buharija)

Jedanaesto: doba riječ. Uzvratite dobro za zlo prema Allahovim riječima: „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“ (Fussilat, 34.)

Dvanaesti uzrok prave sreće je u oslanjanju na Allaha i u učenju dova. U Muslimovom sahihu se može naći i ovaj hadis-dova: „Bože, utvrdi mi moju vjeru koja je najvažnija, uputi me u ovome svijetu u kojem živim i stasam. Učini da mi onaj svijet bude lagodan, to je svijet moga povratka. Neka mi život bude ispunjen dobrom a smrt odmor od svakog zla.“

Ovo su neki od važnijih uzroka koji dovode do trajne sreće i zadovoljstva. Mi kažemo samo  AMIN na upravo citiranu dovu Allahovog poslanika s.a.w.s.

Hutbu pripremio Jusuf Pajević, prema knjizi – ZBIRKA NATPISA

Jedan komentar za “Uzroci trajne sreće”

  1. Vernes kaže:

    Selam,,

    Ma na ovom tvom blogu ima svasta a najvise korisnog,,,mislim da je ovo dobra prezentacija Islama i njegovih vrijednosti,,a ovo je tako siroka tema da ima puno napisanih knjiga o Sreći i o tome sta je sreca,,,ali ti si napravio dobar presjek i rezime i Sreći. Sretan samo moze biti vjernik jer vjerniku je dobro i kad mu Allah podari dobro al i kad ga zadesi zlo,,,jer cjeli zivot je borba između dobra i zla,,,al mislim da treba zahvaliti Allahu na onome sto ti podari,,samo tako covjek moze biti sretan, jer takmičenje u dunjaluku nema kraja,,niti pravila,,,uglavnom sve gore navedeno je tacno i dosta kvalitetno,,,

    Selam,,,

Odgovori

Morate biti prijavljeni da biste objavili komentar.