Arhiva za Mart 2010.

Uzroci trajne sreće

Nedjelja, 21. Mart 2010.

Šta je to sreća?

U jezičkom smislu, sreća je suprotno od žalosti. Psiholozi i pedagozi za sreću kažu da je to trajno zadovoljstvo, spokoj, veselje i lijepo raspoloženje.

Mnogi ljudi tragaju za srećom, ali vrlo malo njih doživi pravu sreću. Zašto?  Zato što ne rade na ostvarivanju uzroka koji dovode do sreće. (više…)

Tehnika razmišljanja

Nedjelja, 21. Mart 2010.

(komentar 17 ajeta sure el-Bekare)

„Slični su onima koji potpale vatru, i kad ona osvijetli njihovu oklinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku, i oni ništa ne vide!“ (el-Bekare,17.)

Ovaj ajet, zajedno sa još nekim ajetima , jedan je od prvih ajeta objavljenih u Medini. Povod objavljivanja skupine ovih ajeta bila je pojačana aktivnost licemjera i jevreja protiv Muhammeda s.a.v.s. i muslimana. Ovdje se govori o jednoj vrsti licemjera koji su se među muslimanima pretvarali da su vjernici, a kad bi ostali nasamo sa svojima potvrđivali bi svoje nevjerovanje. (više…)

Kurban-bajramska hutba 2006

Nedjelja, 21. Mart 2010.

Ovih dana muslimani iz cijelog svijeta su kod časnog mjesta u Meki radi obavljanja pete islamske dužnosti, hadždža. To je jedan od rijetkih obreda (ibadeta) koji zahtjevaju i materijalni i fizički napor. Hadžije u ihramima simbolišu jednakost među ljudima, dok njihovo stajanje na Arefatu simboliše okupljanje i polaganje računa na Sudnjem danu. (više…)

El-kada wel-kader (Određenje ili sudbina)

Nedjelja, 21. Mart 2010.

DA LI JE ČOVJEK OGRANIČEN ILI JE SLOBODAN

Je li čovjek u rukama Allaha kao olovka u rukama pisara? Može li čovjek za sve što radi reći da je to sudbina, da je tako određeno i suđeno? (više…)

Savjeti mudrog Lukmana svome sinu

Nedjelja, 21. Mart 2010.

TEFSIR 17. 18. I 19. AJETA SURE ”LUKMAN”

Zahvalu činimo Allahu dž.š. i donosimo salavat i selam na Poslanika s.a.v.s.
Moramo stalno imati na umu da se Allah dž.š. kroz Kur’an obraća svim muslimanima, pa i svim ljudima. Stoga savjeti koje je mudru Lukman upućivao svom sinu odnose se i na nas. (više…)

Hutba omladini

Nedjelja, 21. Mart 2010.

Hvala pripada Allahu. Neka je hvala Allahu koji ljude stvara nejakim i slabim, pa im poslije slabosti daje snagu, a onda ih u starosti ponovo cini slabim i nemocnim. Njemu pripada svaka hvala i neka je slavljem On. On otvara vrata oprosta i tewbe ko oprosta trazi.
Svjedocim da nema Boga osim Allaha. Kome Allah hoce da na pravom putu bude On njegova prsa prostranim ucini i srce njegovo uputi.
I svjedocim da je nas vjerovjesnik Muhammed, Boziji poslanik i Njegov rob. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ih slijede do Sudnjega dana. (više…)

Autobusom na hadž i hadž u praksi

Utorak, 2. Mart 2010.

MOJ HADŽIJSKI DNEVNIK 2009. GODINE PO

MILADU ILI 1430. HIDŽRETSKE GODINE

Piše: Jusuf Pajević

Bismillahir-rahmanir-rahim

Uvod
Kada sam pošao na hadž odlučio sam da vodim jedan dnevnik za sebe, kuda smo prolazili, šta smo radili, moja zapažanja, utiske, propuste i slično. Već u autobusu, vidjeći zainteresovanost i drugih hadžija da i oni imaju te iste informacije, kako bi što duže ostalo im u sjećanju putovanje na hadž, odlučio sam dnevnik raditi za sve hadžije iz autobusa br. 12. Na nagovor mojih prijatelja da to podijelim sa širim masama, u nadi ne bi li se ko okoristio tim dnevnikom, odlučio sam ga staviti na internet. Cilj mi je, da oni koji se odluče putovati na hadž autobusom, da imaju pred sobom što je moguće potpuniju informaciju o tome šta ih uglavnom očekuje na putu, kuda prolaze, koliko je prosječno zadržavanje na granicama, šta gdje mogu kupiti i slično, kako bi se što je moguće bolje pripremili za put. Također, pisao sam o načinu kako smo izvršili ibadete, o najčešće činjenim greškama u ibadedtima i sl., sa željom da buduće hadžije znaju na što trebaju posebno obratiti pažnju, jer većina hadžija ide samo jedanput na hadž, pa zaista je šteta ako nešto ne urade kako treba a sa malo truda ili znanja mogli su to. Ako se pokaže potreba, možda da ovaj dnevnik i štampam kao posebnu brošuru.

Na hadž sam putovao iz Mostara autobusom broj 12, tako da sam pisao u prvom redu o mom putovanju, zatim putovanju hadžija iz tog autobusa i putovanju 2. konvoja. Samo ponekad se to putovanje podudaralo i sa 1. konvojem. Uglavnom, nije bitno ko odakle putuje i kojim autobusom, iskustva svih hadžija iz svih autobusa su dosta slična.

Uzvišenom Gospodaru sam neizmjerno zahvalan, što mi je omogućio da budem Njegov gost, kao i za pisanje ovog dnevnika. Svako dobro je od Allaha s.w.t. a sve greške i manjkavosti su moje.

Molim sve one koji uoče neke od eventualnih grešaka da me o tome obavijeste putem e-maila: jusuf(a)pajevic.dk. Dnevnik sam pisao sa iskrenim nijetom da bude od koristi, zato vas molim da me se sjetite u svojim dovama upućenim Allahu s.w.t.

Kopiranje ovog putopisa je dozvoljeno, čak i poželjno, s tim da se distribucija vrši bez nadoknade. Dnevnik je dostupan i u PDF formatu ovdje. (više…)